Actueel

Dorpsraad zoekt (jo)u!

De Dorpsraad zoekt mensen die willen helpen met het opzetten en uitvoeren van een enquête over de toekomst van het dorp. Kijk op de homepage voor meer informatie.

Lees verder

Meer nieuws »

Evenementen

Er zijn op dit moment geen evenementen.

Lees verder
God Warns
landschap.jpg

december 2019

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Dorpsraad Warnsveld gehouden op dinsdag 10 december 2019.

Aanwezig: Willy Ruegebrink(voorzitter), Janet Lier (penningmeester), Frans vanUem (secretaris),

Jack Pikkert, Juliet Neefjes, Henk Heuvelink, Dick Zwiers, Robert ter Avest, Annemarie Kluin, Marleen Hulsebos, Samantha Sloetjes, Hein Smeerdijk, Hendrik Maalderink.

Afwezig met kennisgeving: Jannie de Ruijter, Heleen Buijs.

Publieke tribune: 5 personen.

 

1. Opening .

Willy heet iedereen welkom bij afwezigheid van de voorzitter wegens vakantie. Verder heet ze Anja Kuiken welkom die overweegt om lid te worden van de Dorpsraad, zij zal als ze komt, vooral de Forumvergaderingen en de gemeenteraad bezoeken. Verder moeten we om kwart voor elf de deur uit dus….

 

2. Ingekomen berichten en mededelingen.

De kerstboom in de dierenweide staat alsnog! Dankzij inspanningen van veel mensen staat er toch weer een boom.

Aankomende week een week vol activiteiten in ‘t Warnshuus en in ‘t Nut. Folder ligt klaar, ga vooral even meedoen-kijken aankomende week.

Perspectief heeft op veler verzoek toch weer een spreekuur in ‘t Warnshuus op

Woensdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur.

De voorzitter vraagt hoe de Raad denkt over het Kleine Kernenspel. De mail is rondgegaan, men is na enige aarzeling wel enthousiast. Wellicht in het voorjaar hier  aandacht aan besteden.

Rene Rademakers is bij DB geweest voor de plannen rondom de nieuwbouw op Scheurkamp-Bieshorstlaan. Er komen 28 nieuwe woningen, als het meezit worden ze eind 2020 opgeleverd. Dick geeft aan dat de huurdersvereniging het jammer vindt dat er niet alleen maar seniorenwoningen komen maar dat deze huizen voor iedereen ter beschikking komen.

Hendrik Maalderink bedankt de Raad voor de aandacht die hij gehad heeft van ons tijdens zijn afwezigheid.

 

3. Spreekrecht voor publiek

Meneer de Boer uit zijn zorgen wederom over de overlast van jongeren, crossen, troep achterlaten ect. Jan Dikken(buurtpreventie) geeft aan dat hij vlakbij (achter de school) woont en dat hij wel degelijk positieve ervaringen heeft met het Isendoorn voor wat betreft het afval ruimen.

Meindert Hagebeek vraagt of er al bekend is hoe het Warnshuus straks bestuurt gaat worden. Dat is nog niet bekend, de denktank is daar nog mee bezig. Voorlopig gaat het nog even op dezelfde voet verder. Er wordt hard aan gewerkt, ook door de gemeente.

 

4. Verslag vergadering 12 december 2018

Geen opmerkingen, Dick geeft de complimenten aan de gemeente dat er nu goed geluisterd is naar de bewoners m.b.t. de wadi.

Dank aan Janet, Frans en Willy.

 

5. Mededelingen van de zijde van de gemeente

De riolering en groenadoptie zijn al genoemd. Groenadoptie houdt in dat men van de gemeente een stukje openbaar groen mag gaan onderhouden en gebruiken.

Men wil het afvalstoffenbeleid op de schop nemen en gaat daarom graag om tafel met bewoners. Inzameling gaat wellicht anders worden . T.z.t. volgen uitnodigingen van de gemeente. Verder is er overleg met diverse partijen om dementie in Warnsveld meer op de kaart te krijgen. Een plek om ook in Warnsveld samen te komen en het te hebben over dementie en alle zorgen die daarbij horen. Het netwerk is er wel maar kan men wellicht beter benutten dan wel uitbreiden. De spreekkuren van de wethouders gaan waarschijnlijk in 2020 weer verder.

 

6. Informatie door de clusters uit de Dorpsraad.

a. Buitengebied. Pro Rail heeft een voorstel gedaan rondom de twee overgangen in ons gebied. De overgang in de Rietgerweg zal dicht gaan, maar ter hoogte ervan zal een parallelweggetje komen die naar de andere overgang leidt waar je dan wel beveiligd overheen kan. Daar is natuurlijk geld en toestemming van de gemeente voor nodig. De uitvoering ervan zal dan wellicht nog even op zich laten wachten.

b. Evenementen en muziek. Sint was weer leuk, veel complimenten gekregen. Wel proberen volgend jaar weer naar t Warnshuus te komen i.p.v  de Scheperstee school. Excelsior heeft promotie gemaakt met de uitvoeringen en maakt nu reclame voor haar concert op 4 april in de Kei ter ere van de bevrijding van Warnsveld. Er komt ook een Tentfeest ook op 4 april…dus genoeg te doen om de bevrijding van Warnsveld te vieren!

c. Kunst en Cultuur. 8 november was er Kunstcafe, weer gezellig. De werken van Marleen hangen nu in de gangen en vitrines van t Warnshuus tot eind december. Daarna komen er werken te hangen van SISA, mensen met een hersenletsel dat niet aangeboren is.

d. Sport. 4 april is er ook Dance Rhythm van WSV in de Hanzehal. De Warnsveldse Boys hebben morgen een overleg met de gemeente over de forse huurverhoging die hen boven het hoofd hangt.

e. Jongeren. Er is nog steeds sprake van overlast van het JOP. Na het overlijden van één van de jongens die er van het begin bij betrokken was is het meer onrustig. Handhaving blijft er bovenop zitten, maar doordat er nu weer nieuwe groepen zitten moet er weer opnieuw vertrouwen gewonnen worden. Dat zal ook altijd zo blijven is het idee. Wel blijft men proberen in gesprek te blijven met de jongeren. Juliet geeft aan dat zij vindt en heeft aangegeven bij de gemeente dat er meer aan preventie moet worden gedaan. De opdracht naar Perspectief moet daarom anders geformuleerd worden. Lochem heeft het juiste voorbeeld maar dat is voor onze gemeente onbetaalbaar

f. Senioren. Dick en Willy zijn naar een bijeenkomst geweest over duurzaam en de energietransitie  in het Koelhuis. Aangevoerd door de Provincie en met veel mensen van verschillende richtingen is er gepoogd een oplossing aan te dragen voor duurzaam en de toekomst. Ideeën genoeg maar helaas zijn die allen erg duur. Voor eigenhuis bezitters zal het een duur geintje worden. Maar ook de woningbedrijven hebben nog geen idee hoe de transitie  te bekostigen. Waterstof heeft mogelijk de toekomst. Zutphen Energie gaat hier in samenwerking met Primagaz en Alliander een proefproject doen op het Oude Bornhof. Ook is Zutphen Energie druk bezig om mensen op te leiden die straks genoeg kennis in huis hebben om aan eigenaren en huurders adviezen te gaan geven over de energie transitie.

g. Projectgroep buurtpreventie. De buurtpreventen hebben een mooie banner in hun bezit hij wordt even getoond! De pop up winkel was een groot succes. Veel reacties gekregen. Op verzoek zijn ze inmiddels wat eerder in het seizoen weer gestart met wandelen. Vanaf begin november is men weer actief. Waarschijnlijk tot de eerste week van maart. In december zijn altijd de meeste inbraken. Maar in juni zijn er veel insluipingen geweest, mensen die ondoordacht deuren en ramen teveel open hadden staan zonder toezicht. Ook op de aanstaande Creabeurs in het Warnshuus zal men gaan staan met de banner en folders. In Scheperkamp en Welgelegen zijn vooral veel preventen te vinden, in het oude dorp zijn het er minder.

h. Comité herdenkingen. Alle voorbereidingen voor 75 jaar vrijheid en herdenken zijn in volle gang. Er komt een tentoonstelling van tekeningen en gedichten in ‘t Warnshuus die op zondag 5 april geopend zal worden. Het nieuwe boek over het monument bij de Veldesebosweg zal dan ook gepresenteerd worden. Er komt een wandelroute langs monumenten en graven die aan de tweede WO herinneren. En er komt een plaquette voor het herdenken van Joden die bij het Oude en Nieuwe Gasthuis zijn gestorven. Deze onthulling is op 21 april op het terrein van GGNet.

  • 27 maart V1 herdenking(ivm de school een dag eerder)
  • 3 april herdenking witte kruisje
  • 4 april Bevrijdingsconcert Excelsior
  • 5 april boekpresentatie, opening tentoonstelling tijdens deze dagen zijn wellicht de bunkers binnen de gemeente ook van binnen te bekijken!
  • 8 april Canadees monument
  • 28 april herdenking GGNet
  • 4 mei Dodenherdenking
  • 5 mei Bevrijdingsdag, optocht van oude voertuigen vanaf de Pauw in Warnsveld naar de binnenstad van Zutphen, oude Dakota’s zullen overvliegen en een concert in de Buitensoos. Verder zullen er veel Canadezen aanwezig zijn, blijkbaar zijn er te weinig vluchten vanuit Canada onze kant op om alle belangstellenden hierheen te laten komen. Omroep Gelderland gaat een bevrijdingstocht nalopen en zal wellicht ook Warnsveld aandoen.

 

7. P.R.

Constant aandachtspunt waarin we tekort schieten.

 

8. Financiën en subsidieaanvragen.

De aanvragen die zijn geweest de afgelopen maanden worden benoemd. Er ligt een aanvraag voor het reeds genoemde tentfeest. De gevraagde 500 euro kan het DB zelf toe- of afwijzen maar men wil het even noemen. Hein maakt zich zorgen dat we dan wellicht een commercieel bedrijf gaan ondersteunen. Niets is minder waar. De jongeman in kwestie heeft weliswaar een eigen bedrijf maar moet zelf persoonlijk garant staan voor de gelden. Hij loopt dus persoonlijk risico, niet zijn bedrijf.

Verder beslist De Raad akkoord te gaan met de subsidie aanvraag van 700 euro van het Warnshuus voor de samenwerkingsweek met het Nutsgebouw. Er is een mooi programma vastgesteld en de beide locaties denken er een betere bekendheid mee te krijgen en elkaar te versterken. We hebben een bijdrage aan de kerstboom gedaan en verder liggen er al een aantal aanvragen voor volgend jaar. Als alles goed gaat houden we nog een heel klein potje over voor de spaarrekening.

 

9. Rondvraag en sluiting

Geen vragen.

 

Sluiting 21.30 uur

Verslagen van voorgaande jaren