Actueel

Dorpsraad zoekt (jo)u!

De Dorpsraad zoekt mensen die willen helpen met het opzetten en uitvoeren van een enquête over de toekomst van het dorp. Kijk op de homepage voor meer informatie.

Lees verder

Meer nieuws »

Evenementen

Er zijn op dit moment geen evenementen.

Lees verder
God Warns
brug.jpg

september 2019

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Dorpsraad Warnsveld gehouden op dinsdag 10 september 2019.

 

Aanwezig: Heleen Buijs (voorzitter), Janet Lier (penningmeester), Frans van Uem(secretaris),

Jack Pikkert, Willy Ruegebrink, Juliet Neefjes, Henk Heuvelink, Dick Zwiers, Robert ter Avest, Annemarie Kluin, Marleen Hulsbos, Samantha Sloetjes, Hein Smeerdijk,

 

Afwezig met kennisgeving: Jannie de Ruijter, Hendrik Maalderink

Publieke tribune: 8 personen.

 

1. Opening .

Heleen heet iedereen welkom.

 

2. Ingekomen berichten en mededelingen.

Er gaat een kaartje rond voor Hendrik Maalderink die onlangs getroffen is door een hartinfarct.

Samantha trakteert op rose koeken vanwege de geboorte van haar dochter Sterre.

Gondelvaart was erg gezellig. Erg spijtig dat de zaterdagavond afgelast moest worden vanwege het weer. Dat is een flinke aanslag op de geldstroom.

De bijeenkomst voor het warmterecord was een leuke en goed bezochte bijeenkomst. Het record is nu officieel overgedragen aan Gilze-Rijen.

Het trefpark gaf een update en men heeft speelattributen besteld waarvoor wij subsidie gaven.

Tijdens het Open Huis van het Warnshuus was er een gezellige drukte.

Ons etentje van de DR aan het eind van het jaar wordt doorgeschoven naar begin  van het nieuwe jaar. De voorgestelde datum op de vergadering was 17 januari maar is inmiddels naar 10 januari verschoven.

Willem van Stokkum spreekt het publiek en de Raad toe voor de energiemaatschappij ZE.

Hij legt uit hoe e.e.a. werkt en dat er nog 150 huishoudens nodig zijn om dit nieuwe project te beginnen. Klanten hebben maximaal 15 jaar voordeel op de energieprijs bij ZE. De energie van ZE komt van een zonnepanelenpark op de Revelhorst dat volgend jaar aangelegd gaat worden en in de zomer van 2020 in gebruik kan worden genomen. Er is een winkel op de Overwelving 10 in Zutphen waar men terecht kan voor meer informatie.

 

3. Spreekrecht voor publiek

Vanwege de vele pakketbusjes die rondrijden: is er een optie om het oude postkantoor weer postkantoor te laten worden…..helaas is dat niet aan de Dorpsraad.

 

4. Verslag vergadering 12 december 2018

Geen opmerkingen, dank aan Janet, Frans en Willy. Aanvulling dat er n.a.v. de opmerking over de struiken en openbare weg; de struiken inderdaad gesnoeid zijn.

 

5. Mededelingen van de zijde van de gemeente

– Op 7 oktober is er in de Broodfabriek in Zutphen van 16.30 tot 18.30 uur een bijeenkomst over hoe in de toekomst van het gas af.

– De riolering bij ’t Spiker zal worden vernieuwd. Op 17 september is er een bijeenkomst over de aanleg van een Wadi naast ‘t Spiker.

– Er is ook een aanvullende bijeenkomst georganiseerd voor de bewoners over het af te koppelen van regenwater; hoe doe ik dat dan? Op 24 september van 16 uur tot 20 uur in het Nutsgebouw.

– Op 1 en 2 november is er in de lege ruimte tussen de bakker en AH een pop-up winkel van de Buurtpreventie. In samenwerking met politie en anderen wordt er voorlichting gegeven over hoe je je huis kan beveiligen tegen inbraak.

– De Hopwoning van Perspectief is verhuisd naar Goethesingel 32 in Zutphen.

– Wethouder Laura Werger geeft een spreekuur van 17 tot 18 uur op 1 oktober.

-Verder is er nog wat commotie over de WOZ aanslagen die de Dierenweide heeft ontvangen. Men zoekt nog naar een oplossing hiervoor.

 

6. Informatie door de clusters uit de Dorpsraad.

a.Buitengebied.

 Glasvezel ligt nu bijna overal, bijna klaar, netjes op tijd afgekomen.

Pro Rail komt binnenkort met een voorstel over het behoud van de spoorwegovergang in de Rietgerweg. Dit omdat de twee campings die er vlakbij liggen hier de dupe van zouden kunnen worden.

b.Evenementen en muziek.

Dorpsfeest was weer een groot succes. Erg gezellig weer. Binnenkort Open Air op Bronsbergen.

c.Kunst en Cultuur.

Op 28 en 29 september weer de Kunst en Route! Opening op de vrijdagavond ervoor door Meindert Hagebeek. Op 8 november is de opening van de expositie van Marleen Hulsbos.

En men bedankt de DR voor de subsidie.

d.Sport.

Jubileum bij de Warnsveldse Boys is leuk verlopen. Viel samen met andere activiteiten in het dorp maar heeft voor niemand gevolgen gehad. Bestuur van de DR geeft aan dat zij het jammer hebben gevonden dat er geen uitnodiging is geweest voor de receptie. Jack zal het doorgeven.

Aanvulling van Jack: de Gondelvaart zal 1 avond besteden aan het eventueel terugbetalen van de entreegelden van de verregende zaterdagavond. [We hopen een beetje dat er niet veel mensen zijn die dan komen].

e.Jongeren.

Er is nog steeds sprake van overlast van het JOP. Het gesprek met de burgemeester is voor de jongeren uitgelopen op een teleurstelling. Volgens hen was het vooral een negatief gesprek. De burgemeester vond het daarentegen een goed gesprek. Er komt nog wel weer een gesprek met alle betrokkenen om te kijken hoe dan nu verder. Handhaving probeert tot die tijd meer te surveilleren en overlast tot het minimum te beperken. Willy geeft aan dat zij en met haar de Volkstuinvereniging vinden dat de overlast meevalt en dat het niet alleen maar negatief is.

f.Senioren.

Dick geeft aan in oktober met Henk Steinvoort om tafel te gaan voor nieuwe ideeën.

  1. Projectgroep buurtpreventie .

Gaan bijna weer beginnen,  na de pop-up winkel actie gaan vanaf 1 en 2 november de mannen en vrouwen weer  op pad.

  1. Comité herdenkingen .

Alle voorbereidingen voor 75 jaar vrijheid en herdenken zijn in volle gang.

Er komt een tentoonstelling van tekeningen en gedichten in het Warnshuus. Het nieuwe boekje over het monument bij de Veldesebosweg zal gepresenteerd worden. Er komt een wandelroute langs monumenten en graven die aan de tweede WO herinneren.Er komt een plaquette voor het herdenken van Joden die bij het Oude en Nieuwe Gasthuis zijn gestorven.

De gemeente heeft verzaakt in het aanvragen van subsidie bij de provincie. daardoor stonden er veel activiteiten op losse schroeven. Nu geeft de gemeente alsnog geld.

 

7. P.R.

Geen mededelingen.

 

8. Financiën en subsidieaanvragen.

De aanvragen die zijn geweest de afgelopen maanden worden benoemd. Beide verzoeken van de vorige vergadering zijn uitbetaald. Er is nu nog budget van 5400 ter beschikking.

 

9. Rondvraag en sluiting

Juliet: De Overtuin is monument van het jaar geworden! En de start voor de Open Monumentendag is dit jaar bij de Warkense Molen.

Samantha: zou graag eerder weten wanneer er hulp voor de open dag nodig is. De vraag was nu erg kort ervoor en dat is niet handig.

Verder geeft ze aan dat het zorgelijk is dat de sociale huurwoningen langzaam aan uit de gemeente verdwijnen. Veel sociale huurwoningen worden tegenwoordig verkocht maar zoals we weten wordt er bijna niks bijgebouwd in die klasse. Ook als je wat inkomen betreft net boven de grens voor sociale huurwoningen valt is er bij de woningbouwvereniging niets te huur.

 

Sluiting 21.30 uur

Verslagen van voorgaande jaren