Over Dorpsraad Warnsveld

Dorpsraad Warnsveld
De Dorpsraad van Warnsveld bestaat uit inwoners van Warnsveld en vertegenwoordigers van Warnsveldse verenigingen, organisaties en instellingen.

 

Doelstellingen Dorpsraad
De Dorpsraad Warnsveld zet zich in voor het versterken van de sociale en fysieke leefbaarheid, het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van het dorp Warnsveld en het buitengebied en het op peil houden van de kwaliteit van de voorzieningen voor het dorp en het buitengebied.

De Dorpsraad werkt nauw samen met organisaties die aan deze doelstelling eveneens een bijdrage leveren of kunnen leveren.

Jaarlijks ontvangt de Dorpsraad van de gemeente Zutphen een budget waarmee initiatieven en projecten die passen binnen de doelstelling kunnen worden uitgevoerd of ondersteund.

 

Bestuur Dorpsraad

Cyp Wagenaar – voorzitter
Anja Kuiken – secretaris
Janet Lier – penningmeester

Jannie de Ruiter-Huurnink – bestuurslid, 2e penningmeester

 

Jaarverslag
Het jaarverslag van 2021 kunt u hier bekijken.

 

Geschiedenis Dorpsraad
In 2005 ging de gemeente Warnsveld op in de gemeente Zutphen. Actieve dorpsbewoners richtten de Dorpsraad op, om de voorzieningen voor de inwoners dorp op peil te houden. De eerste raad bestond uit vijf bestuursleden en 19 mensen die namens een bepaald interessegebied in de raad zaten, van sport tot het buitengebied van het dorp. In de loop van de jaren werd de Dorpsraad een organisatie waar voor de inwoners van het dorp een luisterend oor en advies in dorpszaken was. Ook werd aan de gemeente Zutphen gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht.

 

Contact met de Dorpsraad
Wilt u iemand van de Dorpsraad spreken? Kijk hier hoe u ons kunt bereiken.

 

Het logo van de Dorpsraad is gebaseerd op het wapen van de gemeente Warnsveld. Hierop was de god Warns in een groen veld te zien. "Van sinopel beladen met eenen naakten, omgorden, gebaarden en gevleugelden linkszienden afgod, in elke hand eene slang houdende, alles van zilver, staande op een liggend rad van goud" was de omschrijving in 1852

Copyright © 2022 Dorpsraad Warnsveld. Website ontwerp door Berendsen Media en realisatie door Berendsen Development