Over Dorpsraad Warnsveld

Dorpsraad Warnsveld

De Dorpsraad van Warnsveld bestaat uit inwoners van Warnsveld en vertegenwoordigers van Warnsveldse verenigingen, organisaties en instellingen.

 

Doelstellingen Dorpsraad

De Dorpsraad Warnsveld zet zich in voor het versterken van de sociale en fysieke leefbaarheid, het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van het dorp Warnsveld en het buitengebied en het op peil houden van de kwaliteit van de voorzieningen voor het dorp en het buitengebied.

De Dorpsraad werkt nauw samen met organisaties die aan deze doelstelling eveneens een bijdrage leveren of kunnen leveren.

Jaarlijks ontvangt de Dorpsraad van de gemeente Zutphen een budget waarmee initiatieven en projecten die passen binnen de doelstelling kunnen worden uitgevoerd of ondersteund.

 

Bestuur Dorpsraad

 

Cyp Wagenaar – voorzitter

Anja Kuiken – secretaris

Janet Lier – penningmeester

 

Samantha Sloetjes –

bestuurslid, 2e secretaris

Jannie de Ruiter-Huurnink –

bestuurslid, 2e penningmeester

 

Geschiedenis Dorpsraad

In 2005 ging de gemeente Warnsveld op in de gemeente Zutphen. Actieve dorpsbewoners richtten de Dorpsraad op, om de voorzieningen voor de inwoners dorp op peil te houden. De eerste raad bestond uit vijf bestuursleden en 19 mensen die namens een bepaald interessegebied in de raad zaten, van sport tot het buitengebied van het dorp. In de loop van de jaren werd de Dorpsraad een organisatie waar voor de inwoners van het dorp een luisterend oor en advies in dorpszaken was. Ook werd aan de gemeente Zutphen gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht.

 

Spreekuur

Wilt u iemand van de Dorpsraad spreken? Dat kan op de spreekuren van de Dorpsraad, in het Warnshuus, Dreiumme 43 in Warnsveld. Iedere 1e maandag van de maand 15.30 – 16.30, iedere 3e woensdag van de maand 10.00 – 12.00 of op afspraak via telefoonnummer 06 16178726.

Het logo van de Dorpsraad is gebaseerd op het wapen van de gemeente Warnsveld. Hierop was de god Warns in een groen veld te zien. "Van sinopel beladen met eenen naakten, omgorden, gebaarden en gevleugelden linkszienden afgod, in elke hand eene slang houdende, alles van zilver, staande op een liggend rad van goud" was de omschrijving in 1852

Copyright © 2021 Dorpsraad Warnsveld. Website ontwerp door Berendsen Media en realisatie door Berendsen Development