Actueel

Dorpsraad zoekt (jo)u!

De Dorpsraad zoekt mensen die willen helpen met het opzetten en uitvoeren van een enquête over de toekomst van het dorp. Kijk op de homepage voor meer informatie.

Lees verder

Meer nieuws »

Evenementen

Er zijn op dit moment geen evenementen.

Lees verder
God Warns
kerk.jpg

Home

Bericht 2-2-2021

De Dorpsraad heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. Het proces over de toekomst van de raad is de afgelopen tijd afgerond. Samantha Sloetjes en Anja Kuiken nemen het voortouw in de doorstart van de Dorpsraad, maar kunnen daarbij hulp gebruiken. Ze hebben plannen voor een enquête onder Warnsvelders. En zoeken hiervoor mensen die een flyer en een poster vorm willen geven. Heb je een uurtje tijd om te helpen de enquête huis-aan-huis (in je eigen buurt) te verspreiden? Fijn! Wil je helpen de resultaten te verwerken? Welkom!
Heb je zelf ideeën voor een mooier, leuker Warnsveld en kan je dit via de Dorpsraad realiseren? Leuk!
Neem voor meer informatie contact met Samantha en Anja op via info@dorpsraadwarnsveld.nl of bel 06 16178726.

Lees hier het bericht in Contact over de vernieuwing van de Dorpsraad.

Bericht 26-10-2020

Een paar berichten van de Dorpsraad:

* We dachten als Dorpsraad in september weer ‘gewoon’ ons spreekuur te kunnen houden. Zoals u weet kan dit helaas nog niet.  We zijn wel aanwezig maar beperkt. Volgens de regels van dit moment mag u met mondkapje  in ’t Warnshuus binnen komen. Wanneer u bij ons binnen bent en zit, dan mag het mondkapje af. Van 11.00 uur-12.00 uur kunt u iedere woensdagochtend bij ons terecht. Er is altijd 1 persoon van ons aanwezig, die u graag ontvangt. Daarnaast zijn wij zoals altijd per mail bereikbaar: info@dorpsraadwarnsveld.nl

* De afgelopen periode heeft ons ook nieuwe inzichten gebracht. De meeste Dorpsraadsleden zijn al vanaf het begin bij de Dorpsraad betrokken. Een aantal van hen heeft nu aangegeven daadwerkelijk te willen stoppen met het werk voor de Dorpsraad. De Dorpsraad blijft natuurlijk gewoon bestaan. Maar wil met nieuwe mensen, nieuw elan in de Dorpsraad krijgen.

* Zondag 11 oktober is het boek met de 9 namen op het monument voor de gevallenen aan de Veldesebosweg, officieel gepresenteerd. Vanwege Corona alleen met de nabestaanden van die 9 mannen en met de schrijver Ina Brethouwer en de uitgever: BHD uitgeverij. Vanaf maandag 12 oktober ligt het in de boekhandels van Warnsveld en Zutphen. Het is echt de moeite waard. ‘Dat offer is groot geweest’ is de titel van het boek.

Laten we omkijken naar elkaar en ons allemaal houden aan de maatregelen.

 

Het boek.

Van 9 mannen staan de namen op het Warnsveldse monument voor de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog aan de Veldesebosweg.

Wie waren deze mannen die zowel in het verzet als tijdens de uitoefening van hun militaire dienst te land, ter zee of in de lucht hun leven gaven? Uit welke familie’s kwamen zij? En hoe was hun leven voor de oorlog uitbrak? Dit alles staat uitgebreid beschreven in het boek “Dat offer is groot geweest”.

Dankzij hun offer mogen wij al 75 jaar in vrijheid leven.

U kunt het boek nu kopen bij de boekhandelaren in Zutphen en Warnsveld voor €14,95

 

De Dorpsraad Warnsveld feliciteert van harte Henk Mulder met de Waarderingsprijs die hij onlangs mocht ontvangen. Henk Mulder is lid van het comité herdenkingen WO2 Warnsveld. Dit comité valt onder de Dorpsraad. Het is een prachtige, zeer gegunde waardering voor het vele werk dat Henk al jaren doet om oa de geschiedenis van Warnsveld tijdens WO2 in kaart te brengen. EN die door te geven.

 

De waarderingsprijs Historische Vereniging Zutphen: 

De waarderingsprijs wordt door Historische Vereniging Zutphen uitgereikt aan een persoon/organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt om de historie van de stad Zutphen e.o. uit te dragen. De waarderingsprijs bestaat uit een prent van de hand van Wim van der Meij. Speciaal voor de Historische Vereniging Zutphen in een oplage van 40 exemplaren vervaardigt.

Vanwege de betekenis van Henk Mulder voor historisch onderzoek rondom de Tweede Wereldoorlog in Warnsveld en haar buurtschappen, naast zijn betekenis in de totstandkoming van andere voor Warnsveld belangrijke historische boeken, o.a. over de Martinuskerk en het Groot Graffel in Warnsveld en het vele daarmee gepaard gaande archiefwerk, is ervoor gekozen, Henk Mulder deze Waarderingsprijs juist dít jaar toe te kennen; het jaar waarin wij 75 jaar bevrijding vieren.

 

Over De Dorpsraad

De Dorpsraad van Warnsveld bestaat uit vertegenwoordigers van Warnsveldse verenigingen, organisaties en instellingen.

Doelstelling van de Dorpsraad

  • het versterken van de sociale en fysieke leefbaarheid
  • het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van Warnsveld
  • en het op peil houden van de kwaliteit van de voorzieningen voor dit woongebied.

De Dorpsraad werkt daarbij nauw samen met organisaties die aan deze doelstelling eveneens een bijdrage leveren of kunnen leveren.

Jaarlijks ontvangt de Dorpsraad van de gemeente een budget waarmee initiatieven en projecten die passen binnen de doelstelling kunnen worden uitgevoerd of ondersteund.

De Dorpsraad is bevoegd om bij aangelegenheden waarbij de Warnsveldse belangen zijn betrokken zowel gevraagd als ongevraagd aan het Gemeentebestuur aanbevelingen te doen of adviezen uit te brengen. Met betrekking tot besluiten van het college dan wel voorstellen aan de raad waarbij het algemene belang van het dorp naar het oordeel van het college is betrokken, zal het college advies inwinnen van de Dorpsraad.