Welkom bij de Dorpsraad van Warnsveld

De Dorpsraad zet zich in voor de belangen van de bewoners van het dorp Warnsveld en het buitengebied

Over Dorpsraad Warnsveld

De Dorpsraad van Warnsveld bestaat uit inwoners van Warnsveld en vertegenwoordigers van Warnsveldse verenigingen, organisaties en instellingen. De Dorpsraad Warnsveld zet zich in voor het versterken van de sociale en fysieke leefbaarheid, het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van het dorp Warnsveld en het buitengebied en het op peil houden van de kwaliteit van de voorzieningen voor het dorp en het buitengebied. De Dorpsraad werkt nauw samen met organisaties die aan deze doelstelling eveneens een bijdrage leveren of kunnen leveren. Jaarlijks ontvangt de Dorpsraad van de gemeente Zutphen een budget waarmee initiatieven en projecten die passen binnen de doelstelling kunnen worden uitgevoerd of ondersteund.
Bekijk de leden van Dorpsraad Warnsveld

Wilt u met uw buren en bewoners van uw straat iets organiseren? Iets om de saamhorigheid in de buurt te versterken? Of hebt u een leuke activiteit in gedachten, die u samen met de buurt wilt gaan doen? De Dorpsraad stimuleert deze activiteiten door bij te dragen in de kosten.
Formulier Subsidie aanvragen

Geschiedenis Dorpsraad Warnsveld

In 2005 ging de gemeente Warnsveld op in de gemeente Zutphen. Actieve dorpsbewoners richtten de Dorpsraad op, om de voorzieningen voor de inwoners dorp op peil te houden. De eerste raad bestond uit vijf bestuursleden en 19 mensen die namens een bepaald interessegebied in de raad zaten, van sport tot het buitengebied van het dorp. In de loop van de jaren werd de Dorpsraad een organisatie waar voor de inwoners van het dorp een luisterend oor en advies in dorpszaken was. Ook werd aan de gemeente Zutphen gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht.

Het logo van de Dorpsraad is gebaseerd op het wapen van de gemeente Warnsveld. Hierop was de god Warns in een groen veld te zien. "Van sinopel beladen met eenen naakten, omgorden, gebaarden en gevleugelden linkszienden afgod, in elke hand eene slang houdende, alles van zilver, staande op een liggend rad van goud" was de omschrijving in 1852

Copyright © 2024 Dorpsraad Warnsveld. Website ontwerp door Berendsen Media en realisatie door Berendsen Development