Subsidie

Wilt u met uw buren en bewoners van uw straat iets organiseren?
Iets om de saamhorigheid in de buurt te versterken?
Of hebt u een leuke activiteit in gedachten, die u samen met de buurt wilt gaan doen?
De Dorpsraad stimuleert deze activiteiten door bij te dragen in de kosten.

 1. De aanvraag moet (minimaal 14 dagen) van tevoren ingediend worden met een begroting en activiteitenplan.
 2. In de aanvraag moet worden vermeld welke bijdrage de activiteit levert aan de leefbaarheid in betrokken straat, buurt of wijk.
 3. Als voor dezelfde activiteit ook subsidie wordt gevraagd bij één of meer andere instellingen of overheden moet dat bij de aanvraag worden vermeld.
  Als de aanvrager zonder subsidie over voldoende gelden beschikt om de kosten te dekken wordt geen subsidie verleend.
 4. In de publiciteit over de activiteit moet de bijdrage uit het Dorpsraadbudget worden vermeld (bijvoorbeeld in het Warnsvelds Contact, de Stentor).
  De Dorpsraad kan de activiteit vermelden in haar publiciteit over het dorp (bijvoorbeeld in het Warnsvelds Contact , de website van de Dorpsraad).
  Over “snelle acties” tot € 500 wordt binnen 10 werkdagen beslist in het dagelijks bestuur.
 5. Over een aanvraag boven de € 500 adviseert het dagelijks bestuur in de eerstvolgende vergadering aan de Dorpsraad.
 6. Na afloop wordt een verantwoording gevraagd.

Aanvraagformulier

Hieronder vindt u het aanvraagformulier voor subsidie uit het Dorpsraadbudget. U kunt dit formulier via de website invullen en versturen. U ontvangt ter bevestiging een email met de door u ingevulde gegevens op het door u ingevulde mailadres.

Of u kunt het formulier downloaden. Het formulier moet dan getekend en opgestuurd worden.
U kunt het formulier hier downloaden: Aanvraag-Subsidie

Het postadres is:

Dorpsraad Warnsveld
Dreiumme 43
7232 CN Warnsveld

 

Subsidie aanvragen

Stap 1 van 2

 • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ

Het logo van de Dorpsraad is gebaseerd op het wapen van de gemeente Warnsveld. Hierop was de god Warns in een groen veld te zien. "Van sinopel beladen met eenen naakten, omgorden, gebaarden en gevleugelden linkszienden afgod, in elke hand eene slang houdende, alles van zilver, staande op een liggend rad van goud" was de omschrijving in 1852

Copyright © 2024 Dorpsraad Warnsveld. Website ontwerp door Berendsen Media en realisatie door Berendsen Development